top of page
HeaderFin.png

Felsefe

Felsefe, hakikate ulaşmak için evrenin ve insanın ne olduğuna dair cevaplar aramaktır.

Kültür

İnsanların kendilerini tanıyıp, dönüştürebilmelerinin bir yoludur. 

Gönüllülük

Gönüllülük, kalpten bir el uzatma, bir sesleniş ve kalplerin konuşmasıdır.

Beyaz arkaplan
ReadingArist.png

YAKLAŞAN ETKİNLİKLER

5f3c0eb1-31cb-4aaf-a8ff-134b6a81d7e2.jpeg
TravellerAristo.png

AYIN KİTABI - EKİM 2023

ATLANTİS'İN SON PRENSİ ANKOR

atlantiscover.jpg

Tarih: Günümüzden yaklaşık 12000 yıl öncesi.

Yer: Efsanevi kıta Atlantis.

Henüz varlığının kanıtları bulunamamış olsa da bir çok kişinin var olduğuna inandığı bu kıtada geçiyor kitabımız. Kıtanın yok olmasından önceki son yerleşim yeri olan Posiodonis'te yaşayan bir prens ve bilge olan Ankor'un yolculuğu eşliğinde dönemi yaşıyoruz.

"Senden öncekilerin ayak izleri en kısa yolu gösterir. Çizgiler evreni şekillere, görüntülere böler fakat nokta bizi birleştirir ve bütün yollar orada sonlanır."

"...arzuların seni acıya ve aldatmacaya itiyor. Sen yaklaşmalarını istersen nesneler uzaklaşarak belirsizleşir, itici olanlar ise yaklaşır. Eğer dinginliğin kucağında hareketsiz durmayı başarabilirsen onları doğru boyutlarında görürsün. Böylece haz ve acı, sağlam ve kusursuz dengeni bozamaz." 

Yazar: JORGE ANGEL LIVRAGA RIZZI

1930'da Arjantin'de doğmuş İtalyan asıllı bir şairdir. Bir çok dile çevrilmiş çok sayıda kitabı vardır. Kendisi yazar, şair, romancı, filozof, deneme yazarı ve eğitimcidir. Bunların yanında tarih, felsefe ve arkeoloji profesörüdür.

Yazarın Yayımlanmış Diğer Kitapları:

- Doğu Bilgeliğine Giriş (Felsefe)

- Simyacı (Roman)

- Elemental Doğa Ruhları

- Teb (Tarihsel Eleştiri)

-Gizemler, Grek Tiyatrosu, Trajedi (İnceleme)

- Filozof Köpek Möassy (Roman)

jorgeangel.jpeg
Felsefe

Felsefe Nedİr?

“Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum?” gibi sorular hayatımıza yön veren temel sorulardır. İnsanın kim olduğuna, hayatın ne olduğuna dair sorularımıza verdiğimiz cevaplar da dünya görüşümüzü etkileyen ve hayatı nasıl yaşayacağımızı belirleyen temel kriterlerdir. Cevapları bulmak kolay değildir; insanlık, binlerce yıldır bu soruları sormuştur. Felsefe, doğu ve batının klasik çağlarında evren ve insanla ilgili büyük soruları incelemiş, özellikle evrenin bir parçası olarak insan için bir yaşam biçimi oluşturmaya çalışmıştır. Felsefe için bulunabilecek en basit ve derin açıklama kelime anlamında yatmaktadır. Felsefe, yani “BİLGELİK AŞKI”, insanları harekete geçirerek, onların gözlerini dünyaya açmalarına, sorular sormakla kalmayıp bunları yanıtlama girişiminde bulunmaya cesaret etmelerine yarar. Yani felsefe, hakikate ulaşmak için evrenin ve insanın ne olduğuna dair cevaplar aramaktır.

Birçok bilim dalı da, psikoloji, sosyoloji, genetik gibi “insan nedir?” sorusunun cevabını arıyor. Ancak tüm bunları birleştiren bir disipline ihtiyaç vardır, çünkü insan sadece bir açıdan bakılarak anlaşılabilecek bir varlık değildir, aksine çok yönlüdür. Felsefe insanı bütün olarak değerlendiren bir disiplindir. Tüm bilimlerin ve sanatların bilgilerini toplayıp bütünsel açıdan insanın ne olduğunu ancak felsefe çözebilir. Çünkü felsefe nedenleri bularak şeyler arasındaki görünmeyen bağları ortaya çıkarır. Bu da bizim yaşadığımız hayat içerisinde gerçekleşen olayların arkasındaki hakikate yaklaşmamıza olanak sağlar. Felsefe, yaşadığımız sorunların temel nedeni olan cehaletin en büyük düşmanı olmuştur. Çünkü bilgi eksikliği hayatı, kendimizi ve evreni tanımamızı engeller. Bu anlamda felsefe,  cehaleti yenmemiz için, kendi kendine karar verebilen, dünyayı ve kendini tanıyan bireyler yetiştirmemize ve hoşgörüyü geliştirmemize yardımcı olacaktır.

neden felsefe?

•Kendimizi ve doğayı tanımak için.

•Duyguları, düşünceyi ve eylemi uzlaştırmak için.

•Kendi başına düşünmek ve özgürce karar verebilmek için.

•Bireysel ve toplumsal yaşamı uyumlaştırmak için.

•Bilgileri biriktirmek yerine, tecrübeleri herkesin iyiliği adına kullanmak için.

•Bencilliğe karşı cömertliği anlamak ve yaşamak için.

•Çevremizdeki dünyaya, topluma yardım edebilmek ve yardımlaşma bilincini geliştirmek için.

•Sosyal, çevresel ve ekolojik konularda duyarlılığı geliştirmek ve çözümler yaratmak için.

•Ayrımların karşısına bütünleşme fikrini koyarak hoşgörü, sevgi, anlayış, saygı gibi değerleri anlamak ve yaşamak için.

•Bir araştırmacı, yaşamın bilinçli bir kâşifi olabilmek için.

•Tüm araştırmalarda önyargısız bir şekilde bütünsel bir bakışa sahip olabilmek için.

•Geçmişi tanıyıp bugünü bilerek yaşayarak geleceği bilinçli bir şekilde kurmak için.

•Irkçılık, fanatizm gibi tüm aşırılıkların cehaletten geldiğini bilip, cehaleti yenmek için.

DAHA İYİ BİR İNSAN, DAHA İYİ BİR DÜNYA, DAHA İYİ BİR YAŞAM İÇİN FELSEFE…

Kültür&Gönüllülük

Kültür

Gönüllülük esasıyla gerçekleştirdiğimiz felsefi ve kültürel etkinlikler, bizim için “daha fazla bilmek”ten öte bir anlam taşır. Daha iyi bir dünya oluşturmanın, insanların kendilerini tanıyıp, dönüştürebilmelerinin bir yolu olarak sunulmaktadır. Kültür insanlığın binlerce yıldan beri bıraktığı önemli bir mirastır. 21. yüzyılı bilinçli ve etkili bir şekilde inşa etmek için ihtiyaç duyduğumuz geçmişin tecrübelerini bize sunar.

Derneğimiz kültürel etkinlikler yoluyla, kendine ve yaşadığı dünyaya yabancılaşan biz modern insanlara dayanışma, sevgi, insanlığın tarihsel ve kültürel alanlardaki ortak miraslarına sahip çıkma, kişiler arasında ve farklı toplumlara, kültürlere karşı hoşgörü sahibi olma gibi kavramları hatırlamayı ve hatırlatmayı, bu konulardaki sorumluluk bilincini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Neden gönüllülük?

Aktiffelsefe farklı konularda gönüllü çalışma yoluyla, genel olarak modern dünyanın sorunlarına çözümler yaratmak için toplum ve bireyin her ikisine imkan verebilecek bütünsel bir gelişme yolu önerir.

Bu kapsamda; alış-veriş zihniyeti ile yaşayan yüzyılımız insanının gönüllülük, dayanışma, yardımlaşma, cömertlik gibi duygularını yeniden canlandırmak, toplumumuzda ihtiyacı olanlara yardım etmek, insanları bütünleştirmek ve kötü alışkanlılardan uzaklaştırıp topluma yararlı etkinliklere yönlendirmek için gönüllü kampanyalar gerçekleştirmekteyiz.

Bu nedenle “Gönüllülük” ile içinde yaşadığımız toplumu, doğayı ve dünyayı güzelleştirebilir, insan sıcaklığını hissedebilir ve yeniden insani boyutumuzla karşılaşabiliriz. Gönüllülük, kalpten bir el uzatma, bir sesleniş ve kalplerin konuşmasıdır.